Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla portalu Modanaurode.pl

Norma prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie w/w rozporządzenia przez Parlament Europejski i Rady UE, nasz portal Modanaurode.pl, za pomocą Cookies zbiera dane o Twoim zachowaniu n naszych stronach. Dane, zebrane dotyczące Twoich zachowań, pozwalają nam określić Twój typ zainteresowań, co za tym idzie, przedstawiane są treści reklam odpowiadające Twoim zainteresowaniom.

Wyrażenie zgody, powoduje zbieranie danych przez naszych Partnerów na naszych stronach oraz aplikacjach, dzięki zgodzie otrzymasz spersonalizowane reklamy pod kątem Twojej osoby.

Pamiętaj, że zgodę zawsze możesz wycofać! Jednakże nie wyrażając zgody, może oglądać reklamy, które nie odpowiadają Twoim zainteresowaniom.

Portal internetowy Modanaurode.pl, przestrzega i gwarantuje swoim Użytkownikom że ich dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym przepisami prawa Polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest portal internetowy Modanaurode.pl z którego Państwo korzystacie.

Cel przetwarzania Danych Osobowych oraz jakie dane przetwarzamy?

Pozyskane Państwa dane, pozwalają nam oraz naszym Zaufanym Partnerom, na spersonalizowanie reklam, dostosowanych do Państwa potrzeb. Państwa zgoda wymagana jest, głównie w przypadku, gdy usługi reklamowe/marketingowe dostarczają inne podmioty współpracujące z Modanaurode.pl

Pamiętaj! Udzielenie zgody jest całkowicie dobrowolne, i jeśli nie wyrażają Państwo takiej zgody, nie muszą jej udzielać!

Dane jakie są przetwarzane przez portal Modanurode.pl wynikają głównie z zasad połączeń realizowanych w sieci internetowej takie jak np. adresy IP, które wykorzystywane są głównie w celach technicznych, ponadto adresy IP mogą służyć do zbierania ogólnych statystycznych informacji, dot. regionu z jakiego następuje połączenie.

Dane demograficzne jak wiek, płeć, region….. mogą być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi np. w plikach cookies i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników, co pozwala portalowi Modanaurode.pl na podnoszenie jakości świadczonych usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (RODO określa taką czynność anonimizacją, co oznacza, że takie dane po takiej operacji nie stanowią danych osobowych, co za tym idzie, nie można nikogo przy ich użyciu zidentyfikować). Takie dane są przechowywane nie dłużej niż 5 lat.

W jaki sposób chronione są Państwa Dane Osobowe w portalu Modanurode.pl

Dzięki bezpiecznemu protokołowi SSL, który posiada portal Modanaurode.pl, pozwala na zwiększoną ochronę transmisji danych w sieci internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa w tym zakresie.

Co to jest protokół SSL?

Protokół SSL jest to specjalny standard przesyłania danych, który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.

Za pomocą SSL może być szyfrowane połączenie do poczty elektronicznej, serwera FTP, strony internetowej, itp…. Certyfikat SSL bardzo szybko znalazł zastosowanie zwłaszcza przy zabezpieczaniu transakcjach w bankowości elektronicznej, oraz w systemach w których dokonuję się płatności online.

Kontakt z portalem Modanaurode.pl znajdziecie Państwo w zakładce „kontakt” oraz poniżej:
email: info@modanaurode.pl
Tel: +48 780 160 120

przejdź do portalu: Modanaurode.pl